Αρχική Linkedin Youtube Twitter Facebook English version German version
  
 
Αρχική >> Απαντήσεις στα ερωτήματα σας-Σας ενδιαφέρει!!
 
 
Για κάθε διευκρίνηση θα χαρούμε να ακούσουμε την απορία σας στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας
Βουλγαρική εταιρεία έχει πελάτες στην Ελλάδα. Πουλάει εμπορεύματα απευθείας στους πελάτες της χωρίς ΦΠΑ. Ξαφνικά υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης του κοντέινερ σε εταιρεία logistics στην Θεσσ/νίκη και από εκεί θα πουλιούνται κομμάτι κομμάτι μέσα από το κοντέινερ (χονδρική) στους πελάτες στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
1.Πρέπει να υπολογισθεί ΦΠΑ στο Βουλγαρικό τιμολόγιο που φεύγει από την εταιρεία logistics προς τον πελάτη; Υπάρχει άλλη υποχρέωση της Βουλγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα, εκπρόσωπος κλπ.;
2.Μπορεί το κοντέινερ να έρχεται με ένα Βουλγαρικό τιμολόγιο και μετά να «σπάει» σε μικρότερα τιμολόγια, όλα χωρίς ΦΠΑ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η Βουλγαρική εταιρεία ορθώς μέχρι σήμερα δεν επέβαλε ΦΠΑ στα τιμολόγια που εξέδιδε προς τους Έλληνες πελάτες της καθώς οι πωλήσεις αυτές αποτελούσαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις, για τις οποίες τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα και υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών.
Υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηριστεί μία πώληση ως ενδοκοινοτική θα πρέπει σύμφωνα με σειρά εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από τη Διοίκηση, να ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 1. Ο πωλητής και ο αγοραστής να είναι υποκείμενοι στο φόρο.
2. Τα αγαθά να μεταφέρονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.
3. Να υπάρχει εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES.
 Με τη νέα διαδικασία που αναφέρετε στο ερώτημά σας, η πώληση των αγαθών θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Δηλαδή τόσο ο τόπος αναχώρησης των αγαθών, η αποθήκη της εταιρείας logistics, όσο και ο τόπος παράδοσης τους θα βρίσκονται εντός του Ελληνικού εδάφους. Με αυτή την έννοια δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέραμε και δεν θεωρείται ότι υπάρχει ενδοκοινοτική συναλλαγή. Κατά συνέπεια τα τιμολόγια που εκδίδονται θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ τον οποίο η Βουλγαρική εταιρεία υποχρεούται να αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει είτε να ζητήσει την έκδοση ΑΦΜ στην Ελλάδα, είτε να διορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε, της παρ.4, του άρθρου 36 του κώδικα ΦΠΑ (ΚΝ 2859/2000). Εννοείται ότι είτε η ίδια η εταιρεία (στην πρώτη περίπτωση), είτε ο φορολογικός αντιπρόσωπος (στην δεύτερη), έχουν υποχρέωση υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και απόδοσης του φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο.
 Στην περίπτωση 2 που αναφέρετε στο ερώτημα και εάν εννοείτε να υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος αγοραστής των προϊόντων στην Ελλάδα (π.χ. θυγατρική εταιρεία, ή άλλη κλπ., με ιδιαίτερο ΑΦΜ), ο οποίος θα προωθεί στη συνέχεια τα προϊόντα στην Ελληνική αγορά, θα συντελούνται δύο συναλλαγές. Η πρώτη, δηλαδή η πώληση – παράδοση του ενιαίου φορτίου από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ως ενδοκοινοτική συναλλαγή και να μην επιβαρύνεται το σχετικό τιμολόγιο με ΦΠΑ. Η εν συνεχεία όμως διάθεση των επιμέρους τμημάτων του φορτίου στην Ελλάδα θεωρείται πώληση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το σκεπτικό του πρώτου σκέλους της απάντησης, και θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ ο οποίος θα πρέπει να αποδίδεται από τον πωλητή στο Ελληνικό Δημόσιο.


ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τί δικαιολογητικά απαιτούνται πόσος χρόνος χρειάζεται και τι απαιτείτε απο μέρους μου για την σύσταση της εταιρίας μου ΕΠΕ (ООД) στην Βουλγαρία?


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Απο μέρους σας απαιτείται η φωτοτυπία της ταυτότητας σας ή του διαβατηρίου σας και η διεύθυνση σας εδω στην Ελλάδα όπως και ενας αριθμός σταθερου ή κινητού τηλεφώνου
τα οποία μπορείτε να μας αποστείλετε με fax στο 2310 840030 ή email στο infotaxbg@gmail.com ή main@infotax.gr επίσης το αποδεικτικό των χρημάτων καταθεσης που απαιτούνται για την διαδικασία έναρξης.
Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι μας στην Βουλγαρία θα παραλάβουν και θα δημιουργήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για υπογραφή απο εσάς.
Απο αυτά τα έγγραφα δυο εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν σε μετραφραστικό γραφείο το οποίο θα σας συστήσει η  INFOTAX ACCOUNTINGS ανάλογα με την περιοχη που σας διευκολύνει ενω στα υπόλοιπα έγγραφα μια απλή υπογραφη στα σημεία που θα σας υποδείξουμε.
Απο το σημείο της υπογραφής σε 15 ημέρες εχουμε την ΑΦΜ της βουλγάρικης.Σημαντικο έιναι να θυμάστε οτι για να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα απαιτηθούν άλλες 10 ημέρες απο την Βουλγαρική διοίκηση για την απόδοση του αριθμού VIES.

 ΕΡΩΤΗΣΗ:Μπορεί η Βουλγαρκή ΕΠΕ να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κάθε ξένη εταιρεία με έδρα και λειτουργία εκτός Ελλάδας μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ειδικά για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τα άρθρα 57 & 58 του νόμου περί Ε.Π.Ε. Η νομική μορφή του υποκαταστήματος ενδείκνυται για ξένες εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επιχειρηματικές επαφές με ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα υποκατάστημα δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική του εταιρεία. Από νομικής και οργανωτικής απόψεως, αποτελεί μέρος της μητρικής εταιρείας και συνεπώς υπόκειται στους νόμους που ρυθμίζουν την λειτουργία της. Το εύρος των νομικών συνεπειών των ενεργειών του υποκαταστήματος εξαρτάται από την νομική μορφή της μητρικής εταιρείας.

Ένα υποκατάστημα δεν διαθέτει αυτονομία έναντι της μητρικής εταιρείας και δεν απαιτείται η εγγραφή του στο ελληνικό εμπορικό μητρώο. Η μόνη επίσημη απαίτηση είναι η εγγραφή του στην τοπική φορολογική Αρχή.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από: α. αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεων της αλλοδαπής εταιρείας, και β. πληρεξούσιο προς τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα περιλαμβάνει και το διορισμό αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας,

Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από πιστοποιημένο μεταφραστή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και επικυρωμένα με "Apostille" Συνθήκη της Χάγης 1961.

Το υποκατάστημα υπάγεται στις διατάξεις περί δημοσιότητας, του αντίστοιχου είδους της αλλοδαπής εταιρείας.

Γ. Γραφείο Αντιπροσωπείας.

Για όσους αλλοδαπούς επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία, υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης γραφείου αντιπροσωπείας, το οποίο δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα και έχει περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων (εκπόνηση ερευνών αγοράς, παροχή επενδυτικών – επιχειρηματικών συμβουλών). Μειονέκτημα του γραφείου αντιπροσωπείας είναι ότι δεν μπορεί να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές, παρά μόνον διαφήμιση της μητρικής εταιρείας.

Ωστόσο, ως γραφείο αντιπροσωπείας θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίπτωση όπου ένας αυτοαπασχολούμενος εξωτερικός συνεργάτης (πιθανώς εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία) απλώς επιτηρεί την αγορά χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα οποιασδήποτε εκπροσώπησης της ξένης εταιρείας στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή είτε στο εμπορικό μητρώο είτε στην τοπική εμπορική Αρχή. Απαιτείται όμως ο ορισμός ενός εκπροσώπου στην Ελλάδα και η έκδοση ελληνικού Α.Φ.Μ. για την εταιρεία προκειμένου να υπογραφεί το μισθωτήριο συμβόλαιο για το γραφείο και η τήρηση ενός τυπικού βιβλίου εσόδων εξόδων όπου θα καταγράφονται το εισερχόμενο από την εταιρεία συνάλλαγμα και τα έξοδα εγκατάστασης.


ΕΡΩΤΗΣΗ:Μπορώ να παραδώσω πινακίδες απο το ΕΙΧ μου στην Ελλάδα και να κυκλοφορω στην Ελλάδα με Βουλγαρικό αριθμό κυκλοφορίας?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:ΔΕΝ συνιστάται απο το INFOTAX  τέτοιου είδους κίνηση .
Σε περίπτωση που θα ελεγχθούμε απο τις Ελληνικές Αρχές θα πρέπει να αποδείξουμε οτι είμαστε Μόνιμοι  κάτοικοι Εξωτερικού και ότι δεν έχουμε καμμία πηγή εσόδων στην Ελλάδα.
Το όχημα σας θα δεσμευθεί προληπτικά έως ότου προσκομίσετε όλα εκείνα τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδείξετε οτι βρίσκεστε στην Ελλάδα σαν επισκέπτης
ΕΡΩΤΗΣΗ:Πότε ένα Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4172/2013 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013, ισχύουν τα παρακάτω :

1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εφόσον :

Α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή

Β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

2. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ti δικαιολογητικά χρειάζωνται για να αποδείξω οτι δικαιούμε να κυκλοφορώ στην Ελλλαδα με ΕΙΧ με Ξένο αριθμό κυκλοφορίας?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιο κάτω σε pdf θα βρείτε έγγραφο της ΔΟΥ Σερρών που απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών για να αποδεσμεύσει ΕΙΧ απο κατάσχεση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ:Για να λειτουργήσει η Βουλγαρικη εταιρία πρέπει να ανοίξω λογιαρισμούς σε Βουλγαρική Τράπεζα Ποσο θα στοιχίσει το άνοιγμα και η διατήρηση αυτών τών
λογαριασμών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ακολουθεί Επίσημος Πίνακας εξόδων (στα αγγλικά) της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας για τα έξοδα Λογαριασμών
20 BGN – opening of BGN account and 20 BGN – opening of EUR account;
20 BGN – minimum balance BGN account; 50 EUR for EUR account.
8.00 BGN – account maintenance per month for BGN account; 5.11 EUR for the EUR account. (Pre-payment for 3-5 months)
WEB banking fee – 30.00 BGN for 1 year.
For the individual account – 5.00 EUR minimum balance.Image0002.pdf
 
Ενδεικτικοί πελάτες:
                                                                                                                                             
 
 Infotax | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο
 Θεσσαλονίκη,   Μαντινείας 62,   ΤΚ: 54 248,   Τηλ/Fax: 2310 840 030,   E-mail: main@infotax.gr
 Αθήνα,   Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 21ος όροφος,   ΤΚ: 11 527,   Τηλ: 211 7707701,    E-mail: main@infotax.gr
 Βουλγαρία,   Petrich, Tsar Boris III 11,   ΤΚ: 2850,   Τηλ: 00359 892477633,    E-mail: bulgaria@infotax.gr
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων