Αρχική Linkedin Youtube Twitter Facebook English version German version
  
 
Αρχική >> Επιστροφή Φ.Π.Α.
 
 
Η Infotax Accountings αναλαμβάνει την επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιούν δαπάνες όπως συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και επαγγελματικά ταξίδια.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

  • Άνοιγμα φακέλου
  • Συγκέντρωση παραστατικών ηλεκτρονικά
  • Έλεγχος πορείας ελέγχου

Έως το σημείο κατάθεσης του επιστρεφόμενου ποσού στον IBAN του δικαιούχου.

Βασική προϋπόθεση η χορήγηση του username και του password της επιχείρησης για την είσοδο στο taxisnet.

Μεγέθυνση
Για να δείτε τον πίνακα δαπανών που εκπίπτουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
xores.doc
 
Ενδεικτικοί πελάτες:
                                                                                                                                             
 
 Infotax | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο
 Θεσσαλονίκη,   Μαντινείας 62,   ΤΚ: 54 248,   Τηλ/Fax: 2310 840 030,   E-mail: main@infotax.gr
 Αθήνα,   Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 21ος όροφος,   ΤΚ: 11 527,   Τηλ: 211 7707701,    E-mail: main@infotax.gr
 Βουλγαρία,   Petrich, Tsar Boris III 11,   ΤΚ: 2850,   Τηλ: 00359 892477633,    E-mail: bulgaria@infotax.gr
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων