Αρχική Linkedin Youtube Twitter Facebook English version German version
  
 
Αρχική >> Υπηρεσίες λογιστικού γραφείου >> Λογιστικά - Φοροτεχνικά
 
 
Λογιστικά
 
Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σεόλων των κατηγοριών Βιβλία.
 • Καθοδήγηση Λογιστικών Ελέγχων 
 • Μηχανοργάνωση και παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος
 • Εργασίες τέλους χρήσης 
 • Κλείσιμο και Σύνταξη Ισολογισμού

Φοροτεχνικά

 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων
 • Φορολογικά θέματα σχετικά με συστάσεις-συγχωνεύσεις-εξαγορές
 • Μείωση κόστους Φ.Π.Α. – Εντοπισμός παραβάσεων
 • Επιμέλεια ελέγχου προς επιστροφή Φ.Π.Α.
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα από τη χρήση συμμετοχικών εταιριών εγκατεστημένες σε άλλες χώρες
 • Συμβιβασμοί και προσφυγές έναντι Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι με βαρύτητα στις παραβάσεις 

Μεγέθυνση
 
Ενδεικτικοί πελάτες:
                                                                                                                                             
 
 Infotax | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο
 Θεσσαλονίκη,   Μαντινείας 62,   ΤΚ: 54 248,   Τηλ/Fax: 2310 840 030,   E-mail: main@infotax.gr
 Αθήνα,   Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 21ος όροφος,   ΤΚ: 11 527,   Τηλ: 211 7707701,    E-mail: main@infotax.gr
 Βουλγαρία,   Petrich, Tsar Boris III 11,   ΤΚ: 2850,   Τηλ: 00359 892477633,    E-mail: bulgaria@infotax.gr
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων